BJELLAND BORETTSLAG

OBOS borettslag på Vear. Bieveien 9,11 og 15. Her utførte vi alt fra grunnarbeid til ferdigmalt.

Hvittingfossveien 37